ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS

                                                           “SHAMAANIMAAILM”

 

Visioon:
Kasvada rahvusvaheliseks shamaanikeskuseks, mis ühendab erinevaid shamanismi traditsioone ja tutvustab nende praktilist eluvaadet Pühas Ruumis.

Missioon:
Tugevdada ühendavaid väärtusi.
Tutvustada shamanismi kui loodusest sündivat, elusat ja praktilist maailmakäsitlust.
Õpetada ja näidata inimestele, kuidas erinevate shamanismi traditsioonide abil suurendada oma elus teadlikkust, terve olemist, terviklikkust, ühtsust, usaldust ja harmooniat.

Eesmärgid:
Tugevdada ühendavaid väärtusi, laiendada teadlikkust, terve olemist, terviklikkust, ühtsust, usaldust, harmooniat ja praktilisi oskusi:

*Inimese suhetes iseendaga, oma sisemaailma ja Loojaga
*Inimese suhetes oma esivanemate ja juurtega
*Inimese suhetes teiste inimeste, oma pere ja sõpradega
*Inimese suhetes Emakese Maa ja Loodusega
*Erinevate shamanistlike traditsioonide vahel.

 

Võimaldada inimestel kogeda ja mõista sügavamalt ning avaramalt iseennast, loodust ja maailma ühtse tervikuna. Õppida kogema ja juhtima iseenda sisemisi protsesse, ennast ning oma elu tervendama ja tasakaalustama.

Alates 2000 aastast oleme korraldanud ja läbi viinud palju erinevaid seminare ja laagreid. Nende eesmärgiks on võimaldada sise- ja välismaailma avaramalt ja sügavamalt taibata, oma meeli ja tajusid märgata ning neid juhtima õppida.

Koolituste ja laagrite teemade ning praktikate käsitlus põhineb shamanistlikul-holistlikul maailmanägemisel. Sellise käsitluse olulisteks aspektideks on muutunud teadvuse seisundite kogemuslik tundma ja juhtima õppimine, samuti rituaalide tänapäevastatud kogemuslik lahtimõtestamine ning iidsete vaimsete tehnoloogiate, kui õppe- ja eneseavardamise töö abivahendite, rakendamine.

Arhailiste Traditsioonide Keskus on rajatud avaruslikkuse printsiibil. See tähendab, et iga vaimne tehnoloogia asub temale omases avaruses ehk energeetilises ruumis. Selline energeetilise eraldatuse ja eripära jälgimine ning hoidmine on nende tehnoloogiatega töö seisukohast oluline.

Praegusel arenguetapil toimub keskuses koolitustegevus kevadest sügiseni – laagrite, seminaride või individuaaltöö vormis.

Eesmärgiks on, et Arhailiste Traditsioonide Keskus kujuneb kohaks, kus viiakse läbi aastaringselt eneseavarduslikku, shamanistlikul maailmakäsitlusel põhinevat õpet, uurimustööd ning ta on ka arhailiste traditsioonide muuseumiks.
Enesearenduslik õpe toimub kollektiivses või individuaalses vormis, koos elamisvõimaluste ja toitlustusega. Samuti on võimalused lühemaks või pikemaks ajaks eralduda sotsiaalsest mürast rahuliku looduse rüppe. Uurimustöö all pean silmas  shamanistlikes traditsioonides ja nendes kasutatavates vaimsetes tehnoloogiates peituvate võimaluste kogemuslikku avastamist ja uurimist ning avastatud võimaluste igapäevaelus rakenduste otsimist.

2015
2015

Šamaanirestorani ruumide ehitamine ja avamine.

2011
2011

2011 aasta sügiseks on välja ehitatud maagilise ringi, higitelgi, põhjala spiraalide, koobaste, labürintide ning telkimise ja praktikate avarused.

2010
2010

Uuendasime suure tipii ja alustasime labürintide ruumi ehitust.

2010 aasta kevadel astusime Rahvusvahelise Transpersonaalse Assotsiatsiooni "WHOLEWORLD" liikmeks. Oleme seal üheks tugikeskuseks.

2009
2009

Ehitasime juurde Põhjala spiraalid ning laagrite läbiviimisel olulised vee- ja olmesüsteemid.

2008
2008

Esimesed Eluratta kivid on paika saadud. 2008 aastal sai kasutusvalmis laagriruum suure tipiiga, telkimisruumi ja praktikate platsiga. Samuti ehitasime välja higitelgiavaruse, koobaste avaruse ning rajasime ürdiaia. Suvel toimusid esimesed 3-7 päevased shamaanilaagrid.

2007
2007

Alustasime MTÜ Terviklik Maailm inimestega talgukorras keskuse avaruse ettevalmistamist.

KOOSTÖÖPARTNERID

Rahvusvaheline shamanistlik kogukond "Spirit of Wolf"

Rahvusvaheline Transpersonaalne Assotsiatsioon "WHOLEWORLD"