KOBRAS – SÕNN (20.04 – 20.05)

13 märts 2023 | Hingestatud eluratas

Tootem

Kobras on tugev ja usin loom, keda võib õigusega nimetada loomariigi insenerideks, kes nii oma turvalisuse eesmärgil kui ka mugavuse nimel teevad muudatusi keskkonnas. Ikka ja jälle ehitavad nad oma eluasemeid ümber. See nõuab aga tublisti püsivust.

Element

Kopra element maa sümboliseerib püsivust, kindlameelsust ja ustavust. Maa annab kõigele elavale pidet ja turvalisust ja just Kopra märgi all sündinuid peetakse kõige usaldusväärsemate inimeste hulka. Mõnikord aga peavad Koprad (turvalisust arvestades) materiaalset külge liiga tähtsaks.

Klann

Kobras kuulub kilpkonna klanni. Seda looma katab ja kaitseb tugev kilp ja seetõttu on arusaadav, et selle klanni loomadele on turvalisus oluline. Need inimesed vajavad kindlat vundamenti, millele toetuda. Nad tahavad üles ehitada ja säilitada.

Tuuled

Kui ärkamise ajal (Pistrik) sümboliseerivad idatuuled läbimurret, siis nüüd on tähtis juurte ajamine ja noore elu kindlustamine. Seetõttu eelistavad Koprad tegeleda käegakatsutavate asjadega ega aja taga ideaale.

Tüüpiline Kobras

Sel ajal sündinud inimesed vajavad kõikides eluvaldkondades kindlat pinda jalge all, millelt edasi arendada oma eraelu ja sepitseda edasisi plaane. Nagu päris kobras on Kobras-inimene usin ja väsimatu ning rakendab oma jõudu läbikaalutult ja mõistlikult. Lõpuks võib Kopra märgi all sündinu uhke olla oma saavutuste ja omandi üle, sest ta teab, mida tahab ja tal on piisavalt vastupidavust ja energiat oma soovide elluviimiseks.

Maa-elemendi poolt põhjustatud ja tugevalt välja arenenud vajadus turvalisuse ja püsivuse järgi võib aga põhjustada selle, et Kopral jääb puudu paindlikkusest ja ta hoiab liialt kinni teatud seisukohtadest. Nii võib mõni suur võimalus jääda kasutamata, sest Koprale ei meeldi riskida – see ohustab turvalisust. Need inimesed armastavad ka väga mugavat äraelamist ja nad naudivad täiel määral elu meeldivaid külgi, sest Koprad on meeleliste kalduvustega.

Armastus

Ka armastuses peab Kobras lugu kindlusest ja püsivusest. Sel põhjusel on nad harilikult truud ja hoolitsevad partnerid. Pidevalt vahelduvad suhted pole kindlasti Kopra maitse. Vahel võib Kobras olla tõeline põikpea, seetõttu peaks tema partner olema hea diplomaat ja valmis kompromisse tegema. Kopra märgi all sündinud ei ole tingimata kirglikud armastajad, kuid peavad väga lugu siirast ja õrnast kehalisest kontaktist. Seda vajavad nad suurel hulgal, sest see kuulub elu mõnusate külgede juurde, mida tuleb nautida kõikide meeltega.

Elukutse

Töös ei pane Kobras rõhku silmapaistva positsiooni saavutamisele. Talle on rohkem tähtis, et rahaline olukord oleks lahe ja selle eest virk Kobras juba hoolitseb. Usaldatava ja püsivana on Koprad head kaastöötajad, neile toetudes on võimalik midagi üles ehitada, sest saadud ülesandeid täidavad nad kohusetundlikult. Neile sobivad hästi Maa elemendiga seotud alad, näiteks põllumajandus.

Elujõud

Kobrastel on suur elujõud ja vastupanuvõime. Hea söök ja jook tõmbab neid ligi, mistõttu võib neil probleeme olla kehakaaluga. Nõrk koht on kurk, mandlipõletiku ja hääle kähisemisega on neil rohkem tegu kui teistel märkidel.

Väike Kobras

Väike Kobras rõõmustab oma vanemaid lahke ja positiivse loomusega ja tänu püsivusele võib ta tundide kaupa üksi tegutseda. Vajadus materiaalse kindlustatuse järgi avaldub juba lapsepõlves – juba varakult areneb välja omanikutunne ja kangekaelsus. Vanemad peaksid talle selgeks tegema, et tuleb arvestada ka teiste inimeste vajadusi ja arvamusi. Koolis tulevad ilmsiks tema hoolsus ja mõistlik auahnus. Kobras ei õpi alati kiiresti, kuid põhjalikult. Kasvades muutub Kobras silmnähtavalt iseseisvaks ja vajab vanemate abi tunduvalt vähem kui teiste märkide esindajad. Tähtis on, et talle oleks antud kindlad reeglid, millest ta aru saab ja kinni pidada oskab.

Kobras ja tema partnerid

Kobras ja Pistrik: Kobras igatseb kaitstuse ja turvalisuse järele ja nendest vajadustest ei pruugi Pistrik aru saada, rääkimata nende eest hoolt kandmisest. Seepärast tuleks mõlemal end kokku võtta. On aga küsitav, kas need kaks märki teineteise suhtes tuld võtavad.

Kobras ja Kobras: See kombinatsioon on paljutõotav nii isiklikes kui ärisuhetes. Nad usaldavad teineteist igas olukorras, kuid kuna mõlemal jääb puudu paindlikkusest ja järeleandlikkusest, võivad tekkida arusaamatused.

Kobras ja Hirv: Hirv on alati aktiivne, paljude huvidega ja otsib pidevalt vaheldust. See võib Kopra korrapärase ja sisseharjunud eluviisi segamini lüüa, kuid pisut rohkem liikumist ei teeks talle paha.

Kobras ja Rähn: Siin ei tohiks olla raskusi ühisele meelele jõudmisega. Kobras annab Rähnile tuge, mida see nii väga on igatsenud, Rähn omalt poolt täiendab emotsionaalse andumisega.

Kobras ja Lõhe: Selles ühenduses võib leiduda vastuolusid, mida ei ole kerge siluda, sest nii Kopral kui Lõhel jääb puudu sallivusest ja järeleandlikkusest. Teisest küljest peavad nad mõlemad lugu elu mõnusatest külgedest ja see võiks olla suhte loomise lähtekohaks.

Kobras ja Karu: Need kaks sobivad ideaalselt kokku, sest nii iseloomuomadused kui ka vaimsed ja emotsionaalsed vajadused sarnanevad suurel määral. Niisuguse täieliku kooskõla puhul võib aga tekkida kartus, et maad võtab igavus.

Kobras ja Ronk: Tänu oma vastutulelikule ja vilkale loomusele on Rongal kerge Kopra meele järgi olla. Siiski ei saavutata kohe sügavat üksteisemõistmist, läheb pisut aega, enne kui need märgid tõeliselt lähedaseks saavad.

Kobras ja Madu: Nende kahe suhtes tekivad pinged, mis võivad olla erutavad, kuid kindlasti ka väsitavad. Iseloomuomadused ja huvid võivad tublisti lahkneda ja nii kõigutakse kahe äärmuse – armastuse ja vihkamise vahel.

Kobras ja Öökull: Öökull on huvitav kaaslane, kuid sageli ei oska maalähedane Kobras tema kõrgete aadete ja ootustega midagi peale hakata. Tekib küsimus, kas siin ei kuhju liialt palju vastuolusid, mis on takistuseks harmoonilisele suhtele.

Kobras ja Hani: Teineteist mõistetakse esimesest silmapilgust. Kuna nii Hani kui Kobras orienteeruvad hästi elu materiaalsetes asjades, on selline suhe ka ärilises mõttes huvitav ja tulutoov.

Kobras ja Saarmas: Kobras seisab kahe jalaga kindlalt maas, samas kui Saarmas hõljub mõnuga õhus. Nad peavad selle suhte kallal töötama, enne kui see oma vastandlikkuses vilja hakkab kandma.

Kobras ja Hunt: Hundi suhtes soojeneb Kopra süda kiiresti. Hunt on tundlik ja tähelepanelik partner, kes tajub Kopra soove ja teab, kuidas neid täita. Siiski peab Kobras jätma Hundile piisavalt vabadust.