ÖÖKULL – AMBUR (23.11 – 21.12)

22 märts 2023 | Hingestatud eluratas

Tootem

Öökull on ööolend. Vanades kultuurides sümboliseerib see lind vaimsust, tarkust ja teadust. Ta on äärmiselt tähelepanelik ning tema ärksa ja terava pilgu eest ei jää midagi varjule. Eksimatult leiab ta tee isegi pimedas ja haarab saagist kinni. Vahel mõjub tema pilk ükskõikselt ja igavust tundvalt, siis jälle kõiketeadvalt – nagu oleks ta juba maistest asjadest üle ja näeks oma positsioonil rohkem kui teised.

Element

Öökulli element on tuli, mis teeb neist spontaansed, vaimustuvad ja idealistlikud inimesed. Siiski ei lõõma leek metsikult ja ohjeldamatult, vaid hõõgub vaikselt. Nii suundub tule jõud sisemise ja hingelise tunnetuse saavutamisele.

Klann

Öökull kuulub kulli klanni ja nende pilk on selge ja kaugelenägev. Et jõuda veelgi suurema tarkuse juurde, on kulli klanni liikmed, eriti Öökullid, valmis enda kanda võtma mitmesuguseid eluülesandeid ja sealjuures läbi tegema mitmeid ettevõtmisi ja seiklusi.

Tuuled

Öökulli sündimise ajal puhuvad tuuled läänest. On pikkade ööde ja süvenemise aeg, loodus on endasse tõmbunud ja langenud talveunne. See puudutab aga vaid välist külge. Looduse sisimates valdkondades, nagu inimhingeski, käib vilgas tegevus ja sünnivad uued eluplaanid.

Tüüpiline Öökull

Öökullil on palju energiat, mis ajendab teda püüdlema üllaste ideaalide ja kõrgete eesmärkide poole. Seetõttu peetakse teda vahel üleolevaks või pilvis hõljuvaks, kuid see teda ei sega. Öökull on võimeline pühenduma ideaalidele ja veenma selles ka teisi. Tänu piisavale entusiasmile ning südamlikule ja lootusrikkale loomusele ei ole tal raske ümbritsevaid kaasa haarata. Samas võivad nad jätta ka ülepingutava mulje ning neid võidakse pidada inimesteks, kes arvavad end kõike kõige paremini teadvat.

Öökull vihkab kitsarinnalisust ja piiranguid, sel märgil on tarvis palju vabadust ja sõltumatust, et ellu viia oma kõrgeid eesmärke.

Öökullile meeldib ka väga vaielda, sest vaidluse käigus on võimalik tundma õppida teistsuguseid seisukohti ning ettekujutusi, mis avardavad endagi maailmapilti. Suhtlemisel on nad väga avameelsed ja otsekohesed, mõnikord isegi taktitud. Öökullil tuleks tingimata õppida arvestama enda omast erinevaid arvamusi ja arusaamu.

Armastus

Öökull vajab suhtlemist mitte ainult intellektuaalsel, vaid ka emotsionaalsel tasandil. Ta flirdib vaimustunult ning kui vestluse käigus tekib säde, hakkab vahekord ka erootilises mõttes särtsuma. Probleeme võib tekitada see, et Öökull ei taha juba varakult sõlmida kindlat liitu, sest sellega võib kaasas käia vabaduse ja sõltumatuse kaotus, mis on sellele märgile ülimalt vastumeelne.

Öökullile on äärmiselt tähtis, et armastus ja kooselu ei kaotaks oma võlu. Kui vahekorrast on saanud rutiin, laseb Öökull pilgu ringi käima. Seega peab tema partner olema alati huvitab ja erutav, mis pole muidugi kerge ülesanne.

Elukutse

Öökullid on mitmekülgselt andekad ja võivad edukalt tegutseda mitmetel aladel. Tähtis on, et Öökull oma tööst rõõmu ja rahuldust tunneks. Alluva positsioonis ei tule Öökulli võimed esile ja peale selle on tal raskusi korralduste kuulda võtmisega.

Kuna Öökull oskab suurepäraselt teisi veenda, võib ta läbi lüüa müügialal, samuti juriidilistel, poliitilistel või teoloogilistel elukutsetel. Ta tahab oma laialdased teadmised maailma parandamisel ära kasutada.

Elujõud

Öökulli tundlikud kohad on puusad ja reied ja seda peaks eriti sportides silmas pidama. Kuna selle märgi esindajatel on ka nõrkus hea söögi ja joogi vastu, võib probleeme tekkida figuuri hoidmise ja maksaga. Kuna Öökullid tahavad kõike nautida täiel määral, on mõõduhoidmine raske. Tervise nimel peaks siiski pingutama.

Väike Öökull

Väike Öökull ei püsi pudeliski paigal. Selle elava lapse positiivne loomus nakatab teisigi. Ent väike Öökull võib olla ka väsitav. Rohkem kui ükski teine laps armastab ta esitada küsimusi ning vanematel tuleb kõvasti pingutada, et mitte pettumust valmistada ja vastust võlgu jääda.

Väikesel Öökullil on vaja palju ruumi mängimiseks, kuna tal on suur liikumisvajadus. Mõistlik oleks ta suunata mingi spordialaga tegelema. See laps armastab liikuda ka looduses ja kui võimalik, tuleks talle muretseda mõni koduloom, sest väikesele Öökullile meeldib loomade eest hoolitseda.

Õppimine valmistab väikesele Öökullile palju rõõmu, kui ainet ei esitata kuivalt ja igavalt. Eriti meeldib talle õppida ja tegutseda väikestes rühmades, kus ta jagab palju häid ideid ja ettepanekuid. Väike Öökull saab suhteliselt varakult iseseisvaks.

Öökull ja tema partnerid

Öökull ja Pistrik: Öökulli ja Pistrikku võib nimetada ideaalseks paariks, kuna nad mitte ei rikasta teineteist vastastikku, vaid saadavad ka koos palju korda. Pistrik toetab hea meelega Öökulli idealistlikke püüdlusi.

Öökull ja Kobras: Kahe jalaga kindlalt maas seisev ja tasakaalukas Kobras pidurdab Öökulli ja surub ta liiga kitsastesse raamidesse. Teiselt poolt on Kopral raske mõista Öökulli kõrgelennulisi ja idealistlikke unistusi ning plaane. Need kaks peaks hoolega mõtlema, enne kui end teineteisega seovad.

Öökull ja Hirv: Esmapilgul võivad need kaks teineteisele meeldida. Lähemal vaatlusel tulevad aga ilmsiks teatud vastuolud, mida saab ületada ainult vastastikkuse järeleandlikkusega. Öökull võiks sagedamini lõdvestuda ja Hirv rohkem asjade tagamaid uurida.

Öökull ja Rähn: Öökullil ja Rähnil tuleb jagu saada nii mõnestki erinevusest, enne kui neist ideaalne paar saab. Rähn aheldaks Öökulli meeleldi kodu külge, mis aga viimasele üldse ei meeldi. Kui Öökull tunneb, et tema vabadust piiratakse, lendab ta lihtsalt minema.

Öökull ja Lõhe: Kergest flirdist võib ruttu saada tõsiseltvõetav suhe, kuna suuremeelne Lõhe mõistab kergesti Öökulli kõrgustes hõljuvaid mõtteid ja ideid. Kui Lõhe taltsutab oma armukadedust, ei takista kirglikku ja püsivat suhet miski.

Öökull ja Karu: Neil pole ühise nimetaja leidmine kerge. Karu toetub tõsiasjadele, samas kui Öökull otsib alati midagi uut, seades olemasoleva küsimärgi alla. Sel suhtel on tulevikku ainult siis, kui mõlemad suudavad partneri meelelaadist aru saada.

Öökull ja Ronk: Öökull ja Ronk võivad moodustada huvitava ja aktiivse paari. Kuna Ronk on vaimselt väga ärgas, on ta hea kannustaja ja nõuandja. Ronga ettevõtlikkus ja Öökulli seiklushimu on head eeldused kooskõlale.

Öökull ja Madu: Öökull püüdleb kõrgete ideaalide poole ja liigub vaimsetes sfäärides, Madu seevastu tunneb end koduselt inimhinge sügavustes. Nii võivad lahkarvamused kiiresti tulla. Siiski on mõlemad midagi otsimas ja see võib olla nende maailmu ühendavaks sillaks.

Öökull ja Öökull: Kahest Öökullist võib saada erutav ja huvitav paar. Neid tõukab pidevalt tagant kahekordne idealism ja eesmärgi poole püüdlemine. Loodetavasti leiavad nad mahti ka teineteise vajadustele pühendumisele.

Öökull ja Hani: Hani on tugeva reaalsustajuga ja mõistuslik ning seab Öökulli tihti hoolimatult tõsiasjade ette. See tekitab pingeid. Kui Öökullil aga õnnestub Hane oma plaanides veenda, on ta saanud partneri, kes teda tingimusteta toetab.

Öökull ja Saarmas: Öökull ja Saarmas on otsekui loodud armastuseks esimesest silmapilgust. Need kaks lausa võistlevad paremate ideede ja hulljulgemate plaanide väljamõtlemises. Nii kiirendavad nad vastastikku teineteise arengut.

Öökull ja Hunt: See kombinatsioon peidab endas teatud raskusi ja nende kooselu nõuab kõva tööd. Küsitav on aga, kas need kaks seda üldse tahavad. Parimal juhul põhineb see suhe sallivusel ja järeleandlikkusel, mida on aga mõlema jaoks vähe.