LÕHE – LÕVI (22.07 – 21.08)

22 märts 2023 | Hingestatud eluratas

Tootem

Lõhet on nimetatud ka kalade kuningaks, mis pole ka ime. See kala võib kasvada üle meetri pikkuseks ja kaaluda rohkem kui 30 kilo, samas liigub ta vees ületamatu elegantsiga. Oma pikal ja sihikindlal rännakul kudemiskohta ületab lõhe peaaegu kõik takistused, ning teeb seda mängleval ning samas väärikal viisil.

Element

Lõhe element on tuli, mis annab tunnistust suurest sisemisest jõust, kirglikkusest ja impulsiivsusest. Lõhe on tõesti “tuld täis”. Tule mõju avaldub Lõhe juures ka südamesoojuse ja emotsionaalse helduse näol.

Klann

Lõhe kuulub kulli klanni. Sellesse klanni kuulujad on siirad ja hoogu täis inimesed, kel on ka piisavalt auahnust ja läbilöögivõimet. Tule element võib aga põhjustada ülemäärast innukust, mis viib selleni, et klanni esindajad end liialt kulutavad ja kiiresti läbi põletavad. Lõõmav leek tuleks muuta tasaseks, et jõudu mitte mõttetult raisata.

Tuuled

Sel ajavahemikul puhuvad tuuled lõunast ja toovad endaga kaasa tugeva energia- ja elujõuvoo, mis annab sel ajal sündinutele võime kanda raskeid ja vastutusrikkaid ülesandeid. Erinevalt teistele märkidele ei kannata Lõhe selle all, vaid talle meeldibki olla esireas ja võidelda. Rambivalgus on tema normaale elukeskkond.

Tüüpiline Lõhe

Lõhe märgi all sündinud on tugevad isiksused. Nende usk endasse on tugev ja seetõttu võib nende käitumine mõnikord üleolev tunduda, eriti kuna nad armastavad mõista anda, et neil on laialdased erialased teadmised. Siiski on Lõhed ka väga heasüdamlikud ja nende kohalolek mõjub kosutavalt. Nad on lausa loodud kaitset pakkuma, nad tahavad ja suudavad juhtimist enda kätte võtta ja sellega kaasnevat vastutust kanda.

Nii emotsionaalses kui materiaalses mõttes on Lõhed väga suurejoonelised. Tasuks ootavad nad, et neile pöörataks piisavalt tähelepanu ja imetletaks. Siiski tuleb ette, et Lõhe peab alla neelama etteheiteid oma üleoleva käitumise pärast. Seda eriti siis, kui tema kaasasündinud juhiomadused ja kiire otsustusvõime jätab kaasinimestele mulje, et neist käiakse nagu teerulliga üle.

Lõhe arvab teadvat, mis teistele hea on, ning tihti on tal ka õigus. Ta peaks aga hoiduma sellest, et teistelt üldse otsustusõigus ära võtta või üritada neile oma arvamusi ja väärtushinnanguid peale suruda.

Armastus

Armastuses on Lõhel võimalus rakendada oma pulbitsevaid ja tormilisi tundeid. Oma väljavalitu poolehoiu võitmiseks ei säästa Lõhe ei aega ega raha. Kui Lõhe armastab, siis kogu hingest, ja väga tähtis on talle seksuaalsus. Ta tahab tunnetada oma partnerit kõigil tasanditel – nii vaimsel, hingelisel kui kehalisel.

Suures armupuhangus võib Lõhe minna ülemäära innukaks ja suhtuda partnerisse kui enda omandisse, samuti võib probleeme tekitada armukadedus. Lõhe peaks endas rohkem arendama mõistmist ja leebust, või valima partneri, kes talle täiesti allub, see aga ei pruugi vastata Lõhe arusaamale armuõnnest.

Elukutse

On selge, et Lõhe ei lepi madala ametipostiga. Nende positiivne auahnus eneseteadvus ja kompetents teeb neist võimekad ülemused, kes ei karda vastutust ja riske. Lõhede hulgas on palju hakkajaid ettevõtjaid, kes loovad tühjalt kohalt suuri asju ja viivad ellu julgeid projekte. Ülemustena on Lõhe kõva käega, kuid südamlik.

Elujõud

Lõhed on vastupidavad, nende elujõud on sama tähelepanuväärne kui nende elurõõm. Kui neil üldse tervisega probleeme on, siis ainult seetõttu, et nad oma jõuvarusid on üle hinnanud. Vanemas eas võib muret teha vereringe ja -rõhk, samuti võib nõrgaks kohaks olla selg.

Väike Lõhe

Juba väiksena meeldib Lõhele, kui kogu suguselts tema ümber keerleb. Siiski ei peaks vanemad end oma väiksest päikesekiirest võluda laskma, vaid jälgima ka seda, et nende võsuke õpiks distsipliini, sallivust ja teistega arvestamist. Väikesel Lõhel tuleb kindlasti õpetada oma esiletükkivat mina taltsutama. Õnneks on Lõhe heatahtlik, teeb meelsasti kingitusi ja vaatab, et keegi millestki ilma ei jääks. Kuid kõige maitsvamad kommid jätab ta endale.

Õpetajatega pole väikesel Lõhel probleeme, pigem vastupidi. Ta ei kohku tagasi ei enda ega kaasõpilaste õiguste eest võitlemast. Juhiomadused on juba väikesel Lõhel selgelt välja arenenud, nii et tõenäoliselt klassivanemaks.

Lõhe ja tema partnerid

Lõhe ja Pistrik: Kohtuvad kaks temperamentset ja kirglikku inimest, kes esimesest silmapilgust tunnevad teineteise vastu sümpaatiat. Kuna aga mõlemad on väga otsustusvõimelised ja end maksma panna tahtjad, tuleb mängureeglid varakult paika panna.

Lõhe ja Kobras: Lõhe ja Kobras esitavad teineteisele väljakutse ning harmooniliseks läbisaamiseks tuleb mõlemal teha kompromisse. Kahjuks on mõlemad üsna põikpäised ja järeleandmine on raske. Kui päevakorras on aga hubasuse loomine, on mõlemad ühel meelel.

Lõhe ja Hirv: Lõhe ja Hirv on hea paarisrakend. Mõlemad oskavad partnerit kannustada ja uutele tegudele innustada. Kuna Hirv on paindlik ja kohanemisvõimeline ning aldis kompromisse tegema, ei ole tal Lõhe domineerimiskalduvusega ilmselt probleeme.

Lõhe ja Rähn: Nende kahe vahel on lahknevusi, kuid ka siin on võimalus teineteise täiendamiseks. Lõhe on juhtiv isiksus, kellel on hea süda ja kes suudab toeks olla (kui temaga igati nõus olla). Just seda Rähn ootabki. Siiski ei tohiks Lõhe oma mina väga peale suruda.

Lõhe ja Lõhe: Kaks Lõhet moodustavad kindlasti tugeva meeskonna, kuid ainult siis, kui areneb välja ka meeskonnavaim ja nad ei võitle omavahel juhtpositsiooni pärast. Kui kokku satuvad kaks selle märgi esindajat, võib kergesti tekkida hõõrumisi.

Lõhe ja Karu: Lõhele meeldib, kui talle vaadatakse alt üles, ja Karu suudab ja tahab seda teha. On siiski küsitav, kas sellest piisab õnnelikuks ja rikastavaks kooseluks. Tuleb otsida ka muid kokkupuutepunkte, mis on mõlemale vaevarikas. Enne liidu sõlmimist tuleb mõlemal hoolega kaaluda.

Lõhe ja Ronk: Ronk toob Lõhe ellu värske tuulepuhangu ja tal pole kavatsustki Lõhe juhtpositsiooni kahtluse alla seada. Sellises kooselus saab üheskoos kenasti arendada seltskondlikkust ja peent elustiili. Nende kahe märgi suhet ei piira miski.

Lõhe ja Madu: Madu pühendub meeleldi mõistetamatutele ja saladuslikele asjadele ja see võib Lõhes mõnikord esile kutsuda ebamugavustunde. Samuti on Maol võime ära tunda valusaid ja nõrku kohti, niisiis näeb ta Lõhe ilusa fassaadi taha. Pole kerge üles ehitada usalduslik suhe.

Lõhe ja Öökull: Arvatavasti läheb Öökull Lõhega kiiresti sina peale. See ei taga muidugi veel õnnelikku kooselu. Öökull vajab palju vabadust ja sõltumatust, mis eeldab usaldust ja tolerantsi. Just viimasega võib Lõhel probleeme olla.

Lõhe ja Hani: Hani võib Lõhele esialgu tunduda võõras, kui ta ei võta vaevaks aegamööda välja uurida Hane vajadusi ja soove. See vaev saaks kindlasti tasutud, kuid mitte alati ei pea spontaansete ootuste ja nõudmistega Lõhe seda vajalikuks.

Lõhe ja Saarmas: Saarmas armastab vabadust, sõltumatust ja iseseisvust ning ei allu pikemata Lõhe reeglitele. Kas need kaks tõmbuvad või tõukuvad, sõltub sellest, kui suuremeelselt ja sallivalt nad teineteise suhtes on. Erinevused on suured, kuid need sisaldavad ka palju võimalusi.

Lõhe ja Hunt: Hundil võib olla kõva koor, kuid pehme süda. See peaks Lõhele meeldima, kuid Hunt pole alati valmis oma kaarte avama. Tekib küsimus, kas Lõhel on piisavalt kannatust ja sisseelamisvõimet, et Hunti mõista.