LIBLIKA KLANN

7 märts 2023 | Hingestatud eluratas

Klanni kandvaks energiaks on Õhu element.

Klanni vaimu kandjaks – NAGUALIKS on tootemina Ronk (kaalud): sektor 22.09 – 22.10
Klanni hinge kandjaks – JÕUKS on tootemina Saarmas (veevalaja): sektor 20.01 – 18.02
Klanni tegude kandjaks – TONALIKS on tootemina Hirv (kaksikud): sektor 21.05 – 20.06

Liblikas tuleb ellu kõigepealt röövikuna, siis tehes läbi muundumise muutub liblikaks, omandab lendamise võime. Ta muutub täiesti teistsuguseks võrreldes sellega, kes ta algselt oli. Muundununa täidavad nende tiivalöögid ümbritseva ruumi värvide ja vikerkaare varjunditega.

Liblika kaudu iseloomustatakse Õhu elemendi olemust, kuna nagu õhk, on nad pidevas liikumises, muutumises, muundumises, pidevas tegutsemises, ühest kohast teise kulgemises.

Õhu element – ta on pideva muundumise alge. Õhu hingamine – tuule puhumine muudab alati atmosfääri seisundit ja olekut. Nii ka liblikas nakatab ilu säraga kõike, mida ta puudutab.

Tavaliselt Liblika klanni inimestes on varjatult olemas suurte uuendajate, võlurluse anne. Nad oskavad ja suudavad tuua – viia informatsiooni ühest maailmast teise, muuta õhkkonda.

Liblika inimesed on väga tegusad ja liikuvad. Nad naudivad ühest kohast teise liikumist, uute ideede, uute võimaluste realiseerimist.

Olles pidevas kiires liikumises on nad alati millegiga hõivatud. Neile ei meeldi pikka aega rahulikult midagi nokitseda, on pidevas lennus ja ei taha olla pikka aega maandatud.

Liblika klanni inimesed on Õhu elemendi “lapsed”, seetõttu jõudu ammutavad nad avaras värske õhuga avarustes. Nad vajavad vabadust ning vastunäidustatud on igasugune piiramine.

Liblika klanni vaimu kandja – Nagual on RONK

Energeetiline valem:  M – Õ – Õ {(Ilmakaare element – Maa) – (klanni element – Õ) – (sektori element – Õ)}.

Selles sektoris asuvad energiad, mis õpetavad elutarkust, vaimsust, arukust, suhtlemist ja tasakaalu. Nad on Õhu elemendi protsesside vastuvõtjad – vahendajad.

Inimestena selles sektoris sündinutel on kontakt nende omadustega.

Liblika klanni hinge kandja  – Jõud on SAARMAS:

Energeetiline valem: Õ – Õ – Õ {(Ilmakaare element – Õhk) – (klanni element – Õ) – (sektori element – Õ)}.

Selles sektoris asuvad energiad, mis õpetavad mängulisust, uudishimu,  suuremeelsust, heasoovlikkust, tänulikkust, puhtust, suhtlemist, armastust, intelligentsust ja võimet imbuda vaimsetesse maailmadesse. Nad on Õhu elemendi protsesside hingestajad.

Inimestena selles sektoris sündinutel on kontakt nende omadustega.

Liblika klanni kehalisuse kandja – Tonal on HIRV:

Energeetiline valem:  T – Õ – Õ {(Ilmakaare element – Tuli) – (klanni element – Õ) – (sektori element – Õ)}.

Selles sektoris olevad energiad õpetavad meelte tundlikkust, graatsilisust, loomise kiirust, loomingulist inspiratsiooni, südamlikkust ja vaimsete ning spirituaalsete kontaktide loomist. Nad on Õhu elemendi protsesside teostajad.

Inimestena selles sektoris sündinutel on kontakt nende omadustega.

Kokkuvõte

Energeetiliselt moodustavad Liblika klannis olijad tervikliku loomismeeskonna, mille kaudu saab toimuda õhu elemendiga seotud eluvaldkondades efektiivseim loomine – ÕHU meistrid teevad koostööd.