KOTKA KLANN

7 märts 2023 | Hingestatud eluratas

Klanni kandvaks energiaks on tule element.

Klanni vaimu kandjaks – NAGUALIKS on tootemina Pistrik (Jäär): sektor 21.03 – 19.04
Klanni hinge kandjaks – JÕUKS on tootemina Lõhe (Lõvi): sektor 22.07 – 21.08
Klanni tegude kandjaks – TONALIKS on tootemina Öökull (Ambur): sektor 23.11 – 21.12

Indiaanlastel assotseerus kotkas päikesega, kuna suutis lennata väga suurtel kõrgustel, päikesele maapeal olijate jaoks kõige lähemale. Ta sümboliseeris ka äikest ja välku, enesedistsipliini ning arusaamist.

Kotkas kehastab Tule elemendi kiirelist energiat, mille pürgiv sööst eesmärgile on sarnane ootamatu valgustumise sähvatusele.

Kotka klannile omistatakse fööniksi omadusi – võimet tuhast tõusta. Fööniksiga võrdlemine omistab talle samuti võimekuse, nagu tuli puhastada ja muundada; sahustada mateeriat algosadeks, et neid anda elu toimumise protsessis uute vormide loomiseks.

Inimesed, kes on sündinud Eluratta Kotka klanni sektorites – inimkullid (21.03 – 19.04; 22.07 – 21.08; 23.11 – 21.12) juhinduvad sageli intuitsioonist. Nad on väga kerge meelelise tõusuga, kergesti innustuvad, tegutsevad impulsiivselt ja ettearvamatult hetkes tekkiva impulsi ajel.

Nad armastavad täiel rinnal, kirglikult elada. Neile meeldib riskida. Sageli kogevad nad sisemisi vaimustumise sähvatusi, süttides nendest uutest ideedest ja projektidest ning hakkavad neid entusiastlikult reaalselt ellu viima.

Tavaliselt saadab Kotkainimesi läbinägelikkus ja energilisus.

Kotka klanni vaimu kandja – Nagual on PISTRIK

Energeetiline valem: T – T – T {(Tuli – suuna element) – ( Tuli – klanni element) – (Tuli – sektori element)}.

Selle sektori energiad Elurattas õpetavad meile teadlikkust, sügavustesse ja kõrgustesse süvenemist, tõde ja tõelisust, kohanemisoskust, palvetamist ja avatust.

Selles sektoris sünnib kõige rohkem vaimseid juhte, ettekuulutajaid, uute religioonide loojaid, valgustajaid.

Pistrikinimestes avalduvad kulli klanni omadused aktsenteeritult mõtlemises, ideedes ja nende edastamises, informatsiooni süstematiseerimises, strateegilise ja süsteemse nägemise ja mõtlemisena. Naguaalsete protsesside mõistusele ja teistele inimestele arusaadavaks muutmisena.