PRUUNKARU – NEITSI (22.08 – 21.09)

23 märts 2023 | Hingestatud eluratas

Tootem

Karu suur kuju ja tohutu jõud ei tohiks varjata seda, et tegemist on õrnaloomulise loomaga, kuni ta pole sattunud eluohtlikku olukorda. Üldiselt jätabki karu heasüdamliku ja rahuloleva mulje, ning teda võib pidada mõistlikuks ja praktiliseks olevuseks. Karu on ka väga kohanemisvõimeline – inimene võib teda taltsutada.

Element

Karu element maa sümboliseerib püsikindlust ja usaldatavust, samuti loodusega seotust ja paikset eluviisi. Karu märgi all sündinud tunnevad end kõige paremini hästikorraldatud ja harjumuspärastes olukordades. Nad vajavad selliseid tingimusi, millega nad saavad ette arvestada.

Klann

Karu kuulub kilpkonna klanni ja kõigil selle klanni esindajatel on vajadus paikse eluviisi järele. Nad tahavad juurduda ja soovivad, et nende elul oleks kindel vundament. Nad on võimelised hoolitsema turvalisuse, kindla toetuspinna ja stabiilsuse eest.

Tuuled

Sel ajal puhuvad tuuled lõunast, kuid suvekuumus pole enam nii tugev. Niisiis saab Karu ühest küljest suurte sõõmudega ammutada looduse rikkust, teisest küljest aga on tal võime ettepoole näha ja hoolikalt läbi kaaluda tulevasi võimalusi ja arenguid.

Tüüpiline Karu

Karu märgi all sündinutel on praktilised võimed ja nad kasutavad neid mõistlikult ja sihiteadlikult, et saavutada võimalikult suur iseseisvus, sest nad ei looda eriti teiste inimeste peale. Karud on äraootavad ja tagasihoidlikud inimesed, kellele ei meeldi esiplaanil olla. Nad täidavad oma ülesandeid nagu kord ja kohus, sest see lihtsalt peab nii olema.

Kuna Karud hindavad kindla kava järgi korraldatud elu, planeerivad nad meelsasti kõike ette. Nad vihkavad jätta asju juhuse hooleks ning ootamatus olukorras reageerivad Karud sageli ebakindlalt.

Karud kalduvad olema perfektsionistid ja nõuavad endalt rohkem kui nende jõust piisab. Ka teiste suhtes võivad nad vahel ülikriitilised olla ja pidevalt norida. Rohkem sallivust ei teeks paha ning selle asemel, et kõike kahesaja protsendiliselt ellu viia võiksid Karud õppima ka lihtsalt luuslanki lööma.

Armastus

Karud ei armasta spontaanseid ja tähelepanuäratavaid etteasteid, vaid jäävad pigem äraootavale seisukohale, seda ka armastuses. Kuna nad hoiavad oma tundeid vaka all, antakse nende kohta sageli vale hinnang. Kui partner varub aega Karu tundma õppimiseks, ei tule tal pettuda. Ettevaatliku pinna all on varjul hellad ja romantilised tunded ning õrn kirglikkus. Eelkõige on Karu partner, kelle peale võib kindel olla ja abielutõotust võtab ta väga tõsiselt.

Elukutse

Karud on hoolsad ja usaldatavad töötajad, keda hindavad nii ülemused kui kolleegid. Nad omandavad põhjalikud erialased teadmised ja paistavad silma väga heade töösaavutustega. Sellest hoolimata ei püri nad kõrgetele ametikohtadele, vaid eelistavad toimetada vaikselt. Karud abistavad ja teenindavad meelsasti kaasinimesi, seetõttu on nende hulgas arvukalt ravimise ja teenindamisega seotud elukutsete esindajaid.

Elujõud

Karude suurim probleem on see, et nad loobuvad ise paljudest ilusatest asjadest, mida elu neile pakub, see aga tekitab rahulolematust. Samuti võivad nende närvid üles öelda, kui nad on võtnud suurema koorma, kui kanda suudavad. Nõrkadeks kohtadeks on ka magu ja muud seedeorganid, mis annavad tunda stressi ajal. Karud peaksid end rohkem lõdvaks laskma ja elu nautima.

Väike Karu

Ka väike Karu on tagasihoidlik, vähenõudlik ja igati tubli laps. Tal pole kalduvusi pahandust teha ja ta on suhteliselt kohanemisvõimeline. Kuna väikese Karu kohusetundlikkus avaldub juba varakult, võib talle anda väikesi ülesandeid, mida ta täidab meelsasti. Siiski peaksid vanemad vaatama, et väike Karu ka piisavalt mängiks.

Nagu suured, nii kalduvad ka väikesed Karud oma võimeid alahindama, seetõttu on vajalik, et vanemad last palju julgustaksid ja kiidaksid. Teda peaks ajendama oma tundeid rohkem usaldama, muidu võib temast kujuneda liiga mõistuspärane inimene.

Kooliaeg ei valmista väikesele Karule mingeid raskusi, sest ta on teadmishimuline ja hea õppija. Ka autoriteediga ei ole väikesel Karul probleeme – kuna ta ei võta ise meelsasti otsuseid vastu, on ta üpris rahul, kui midagi tema eest ära otsustatakse.

Karu ja tema partnerid

Karu ja Pistrik: Maalähedane Karu tahab elada rahulikku elu, kui ilmub välja Pistrik, on rahulikul elul ilmselt lõpp. See tuline ja jõuline isiksus toob Karu ellu rohkem hoogu ja energiat, kui talle meele järele on. Sellistes tingimustes tuleb kooskõla nimel palju vaeva näha.

Karu ja Kobras: Nende kahe märgi vahel on tagatud kooskõla põhilistes küsimustes ja vajadustes. Töökas ja kohusetundlik Karu leiab Kopra näol usaldust vääriva ja truu partneri ning samas sellise elukaaslase, kes ergutab teda maitsma ka elu ilusaid külgi.

Karu ja Hirv: Kuna Hirv on väga mitmekülgne ja vaimselt aktiivne, levitab ta enda ümber teatud rahutust – vähemalt nii tundub see rahuliku ja praktilise meelega Karule. Neil kahel on raske ühist nimetajat leida, kõige parem on seda saavutada sõnalisel tasandil.

Karu ja Rähn: Karu ja Rähn täiendavad ja mõistavad teineteist märkimisväärsete raskusteta. Karu hoolitseb selle eest, et suhtel oleks kindel aluspõhi, millele Rähni tundlikkus saab hästi toetuda. Selline kooselu on vastastikku rikastav.

Karu ja Lõhe: Lõhel on sarmi ja suuri tundeid ning see meeldib Karule. Ent Lõhe esitab elule ja armastusele väga kõrgeid nõudmisi, mida vähenõudlik ja tagasihoidlik Karu ei suuda iga kord mõista. Nende kahe arvamused ja ettekujutused võivad tunduvalt lahkneda.

Karu ja Karu: Ühine element loob suhtele soliidse vundamendi ja ühtivad ka nende kahe kalduvused ja huvid. Siiski võib nappida spontaansetest tunnetest, sest mõlemad kalduvad oma tundeid säästlikult doseerima.

Karu ja Ronk: Karu pole erak, kuid ta peab lugu kodukolde hubasusest ja tagasitõmbunud eluviisist. Ronk aga hindab vaheldust ja seltskonnaelu. Kui Karu end vahel rohkem liigutaks ja Ronk mõnest ahvatlevast küllakutsest loobuks, oleks nende kooselu täiesti võimalik.

Karu ja Madu: Karu laseb hea meelega oma pea Maol segi ajada. Väga tundelisele Maole on Karu kohati tugevasti väljaarenenud ligipääsmatus tõeliselt teretulnud väljakutse ja ta oskab ka Karu tunded kihama panna.

Karu ja Öökull: Maalähedane Karu pole küll tegelikkusega mitte alati rahul, kuid ta võtab asju nii, nagu need on. Just sellega on Öökullil suuri raskusi, sest tema meelest peaks kõik olema ülivõrdes. Nii on nende sobivus suure küsimärgi all.

Karu ja Hani: Siin ei tohiks probleeme tekkida. Mõlemad on soliidsed, kindlameelsed ja rahulikud, nii on nad ühel lainepikkusel. Teisest küljest võtavad mõlemad elu väga tõsiselt – isegi liiga tõsiselt. Nad peaksid jälgima, et elu rõõmsad ja lootusrikkad küljed suure tõsiduse varju ei jääks.

Karu ja Saarmas: Karu ja Saarmas elavad eri tasandite. Karu tahab maailma hoida sellisena, nagu see on, Saarmas tahab seda muuta. Niisiis on nende lähtepunktid teineteisest kaugel. Ent sõnalisel või vaimsel tasemel on nende lähenemine täiesti võimalik.

Karu ja Hunt: Sellise suhte puhul tuleb arvestada pingetega. Karu on väga mõistuspärane, Hunt aga elab tunnete järgi ning usaldab oma loomusunde ning vaistu, mis aga Karule tundub kahtlasevõitu.