HUNT – KALAD (19.02 – 20.03)

23 märts 2023 | Hingestatud eluratas

Tootem

Kuigi hunti võib nimetada jõuliseks loomaks, on ta tegelikult ettevaatlik ja isegi kartlik, eriti kui ta on üksi. Seepärast käivad hundid enamasti karjas. Niiviisi on toidu otsimine kergem, kuna kari saab ka suurtest loomadest jagu. Hundi pilk tundub umbusklik, samas ka truu – ja seda nad tõepoolest on. Hundipaar jääb kokku terveks eluks.

Element

Hundi element vesi sümboliseerib tundeid ja aistinguid. Selle elemendi esindajatel on hästi välja arenenud kaasaelamisvõime ning hunte peetakse eriti kaastundlikeks. Tunded võivad aga vahel olla heitlikud ja nad peaks püüdlema suurema püsivuse poole.

Klann

Hunt kuulub konna klanni. Selle klanni liikmed on võimelised end suurepäraselt teiste inimeste olukorda asetama ja tajuma nende vajadusi. See teeb nad osavõtlikuks ja abivalmiks, kuid samas võivad sellised inimesed muutuda sõltuvaks teiste inimeste poolehoiust.

Tuuled

Sel ajal puhuvad tuuled põhjast, mis tähistab puhtust ja uuenemist. Looduse kogemused ja teadmised fokuseeruvad, loodus valmistub ülestõusmiseks ja uus ringkäik võib alata. See on suurte lootuste ja aimuste aeg.

Tüüpiline Hunt

Hundid on äärmiselt tundlikud ja neil on eriline nina selle suhtes, mis nende ümbruses toimub. On hämmastav, kuidas nad teiste vajadusi ja soove tajuvad. See teeb Hundid ka väga haavatavaks ja seetõttu hoiavad nad oma tugevad tunded varjul. Lisaks heale inimestetundmisele tunnevad Hundid suurt huvi ka müstiliste asjade vastu.

Kuigi Hundid on karjaloomad, vajavad nad vahel tagasitõmbumist vaikusse ja üksindusse, et karmist tegelikkusest tagasi tõmbuda ja anduda soovunelmatele.

Hundid on väga abivalmid, kaastundlikud ja ennastohverdavad, mõnikord aga liiga heausklikud. Heasüdamlikkus võib viia selleni, et teised neid ära kasutavad, mis tekitab neis depressiooni. Seetõttu kaitsevad Hundid end alateadlikult ning tõmbavad enda ja teiste vahele piiri. Oma kodu on Huntide jaoks kindel paik ja neile ei meeldi, kui keegi sinna kutsumata ilmub.

Armastus

Hundid on loodud romantiliseks ja andunud armastuseks. Nad teavad vaistlikult, mis partneri õnnelikuks teeb ega jäta ühtki soovi täitmata. Siiski ei kingi Hunt oma südant kiiresti. Kui ta seda teeb, siis alatiseks, ja nii võib ta oma partnerit kaua oodata.

Hundid vajavad õrna poolehoidu, kirglikkus pole eriti nende maitse. Hundid kalduvad ka mõnikord elukaaslast idealiseerima, mis esitab partnerile suured nõudmised. Üldiselt on Hunt väga truu ja teda võib usaldada.

Elukutse: Hundid ei kuulu auahnete loomade hulka ja pole tõenäoline, et nad karjääriredelil kohe kõrgustesse tõusevad. Nad lasevad asjadel areneda ja otsustavad vaistlikult. Nii jõuab Hunt tasa ja targu positsioonile, mille saavutamine maksab teistel palju vaeva.

Kuna Hundid on väga abivalmid, valivad nad tihti teenindava, raviva või heategevusliku elukutse. Ka kaunid kunstid huvitavad Hunte väga.

Elujõud

Karmist elust põgenemiseks anduvad Hundid meelsasti unistustele. See võib põhjustada mõnuainete kasutamist, et elule läbi roosade prillide vaadata. Hundil tuleb arendada järjekindlust, et reaalsusega toime tulla. Samuti ei tohiks stressi ravida söömisega. Huntide nõrgaks kohaks on ka jalad.

Väike Hunt

Väike Hunt on õrn ja armas laps. Jonnimine ja jalgade trampimine on talle võõras. Tal on rikas fantaasia ja ta armastab muinasjutte, eriti saladuslikke lugusid. Neid kuulates võib ta täiesti sukelduda unistuste maailma.

Väike Hunt vajab palju tähelepanelikkust, kannatlikkust ja julgustust, et hakata end rohkem usaldama. Ettevaatlikult tuleb vanematel ja õpetajatel talle õpetada distsipliini, kuna ta kaldub pingutavaid asju vältima ja selle asemel unistustesse pagema. Kui mingi teema Hunti köidab, võib ta sellega väga intensiivselt tegeleda.

Kuna väike Hunt on üpris hell ja hoolitsev, tahab ta oma vanematekodu idülli võimalikult kaua nautida, enne kui omaette elama asub. Ka siis hoiab ta vanemate ja kodupaigaga tihedat kontakti.

Hunt ja tema partnerid

Hunt ja Pistrik: Pistrik üritab võrdlemisi tormiliselt Hundi olemusse tungida ja hooga karile joosta. Hunt on küll väga tundeline, kuid oskab end soovimatute sissetungijate eest kaitsta. Pistrik peab oma hulljulgust pidurdama või end lööduks tunnistama.

Hunt ja Kobras: Hunt hindab rahulikku ja kindlaloomulist isiksust, kellele ta võib toetuda. Siiski tuleb Kopral jälgida, kas ta suudab Hundi peenetundelisi signaale vastu võtta ja neile vastata. Muidu võib emotsionaalne potentsiaal kasutamata jääda.

Hunt ja Hirv: Hunt ja Hirv elavad tohutult erinevates maailmades. Võimaluse teineteise mõistmiseks võib leida, kui Hunt aktiveerib kogu oma sisseelamis- ja Hirv oma ettekujutusvõime. Sel teel võivad nad teineteisele läheneda.

Hunt ja Rähn: Hundist ja Rähnist võib saada täiuslik paar. Siin on tegemist hingesugulastega ja kooselu võib kesta kaua. Isegi väikesed arvamuste lahknemised, mis elus ette võivad tulla, e I ohusta seda suhet iial tõsisel määral.

Hunt ja Lõhe: Hunt võib tunda vajadust Lõhes endale tuge ja kaitset otsida. Tõsiasi, et Lõhe on suhtes tooniandev pool, Hunti eriliselt ei sega. Aga kui Lõhe ei õpi sukelduma sügavatesse tunnetesse, jääb suhtesse mõru rahulolematus.

Hunt ja Karu: Hundi ja Karu huvid, vajadused ja arengusuunad erinevad olulisel määral ja harmoniseeruvad elemendid ei suuda seda lõhet täita. Hea, et Hunt on sisseelamisvõimeline ja Karu õppimistahteline.

Hunt ja Ronk: Iseloomud ja huvid on neil kahel täiesti erinevat laadi. Siiski on mõlemad märgid valmis teineteisele lähenema, Hunt emotsionaalsel ja Ronk intellektuaalsel tasemel. Nii võib see eksperiment isegi õnnestuda.

Hunt ja Madu: Siin kohtuvad kaks partnerit, kes on võimelised sügavateks tunneteks ja kes tunnevad hingesugulust. Paljutõotav romantika ja kirglikkuse liitumine lubab arvata, et sellise suhte aluseks pole mitte ainult emotsioonid, vaid ka erootika.

Hunt ja Öökull: Need kaks võiksid teineteisele palju anda. Kõigepealt tuleb aga ületada raskusi teineteisemõistmisel. Hunt idealiseerib oma unistustes maailma, samal ajal kui Öökull oma ideaalse maailma nimel elab, töötab ja vajadusel ka võitleb.

Hunt ja Hani: Nii Hundil kui Hanel tuleb kaasa aidata, et sümpaatiast areneks välja midagi enamat. Hani võiks oma distsiplineerituse unustada ja lasta end oma tunnetel valitseda. Hunt aga võib alles siis oma unistustesse sukelduda, kui Hani talle sinna järgneb.

Hunt ja Saarmas: Hea tahtmise korral suudavad need kaks teineteisega kohaneda. Hunt soovib Saarmalt mitte ainult vaimset, vaid ka emotsionaalset avatust. Kui Saarmas seda üritab, leiab ta Hundis ideaalse kaaslase. Tuleb vaid tundeid kontrolliv mõistus välja lülitada.

Hunt ja Hunt: Kaks Hunti saavutavad koos sellise emotsionaalse ja hingelise sügavuse, mida on raske kirjeldada. Keeruliseks võib asi minna siis, kui mõlemad oma suures tunnetetulvas kaotavad sideme reaalsusega.